Bøger

Peder Olesen Larsen

Iværksætter og forvaltere

Carlsberg Laboratorium 1879-2014

(c) Carlsbergfondet og forfatteren

ISBN: 978-87-991947-7-3

2

 

 

 

 

 

 

 

Iværksættere og forvaltere fortæller om Carlsberg Laboratoriums historie fra 1876 til idag. Laboratoriet har fra dets start været en enestående institution i den danske forskningsverden. Naturligvis har det haft betydning for Carlsberg Bryggeriet, idag Carlsberg A/S. Laboratoriet har også haft betydning for den danske forskningsverden, og har i talrige år været kendt verden over. J. C. Jacobsen oprettede Laboratoriet , og efterfølgere har forvaltet opgaven efter ham. Meget er sket undervejs. Bogen fortæller, hvad der er sket, hvorfor det skete, og hvortil det er kommet.


 

Peder Olesen Larsen

Stadier på forskningens vej. Dansk forskningspolitik i går og i dag.

Syddansk Universitetsforlag 2010, side 1-371. ISBN 978 87 7674 524 0

 

Uden al ophævelse, uden blods, uden blæks udgydelse er bogen forbleven upåagtet, ikke anmeldt, ikke nævnt nogen steder. Forfatteren er derved i den lykkelige stilling, ikke qua forfatter at skylde nogen noget, jeg mener anmeldere: De sætter facon på forfatteren, ved deres hjælp og kunst bliver en bog til noget. Men så er det atter med disse velgørere, man kommer til at skylde dem alt uden engang ved en ny bog at kunne afbetale denne gæld, thi den nye bogs betydning, hvis den får nogen, skyldes atter disse velgøreres kunst og hjælp.


 

Peder Olesen Larsen

Forskningens Verden. Prydhave, Nyttehave, Vildnis.

Aarhus Universitetsforlag 2003, side 1-384. ISBN 87 7288 960 8

 

Povl Riis i Ugeskrift for læger 29.9.2003:

”Professor Peder Olesen Larsen har med et langt livs erfaringer som videnskabelig planlægger, administrator og forsker videreført sit forskningsteoretiske og -politiske forfatterskab, fra bl.a. bogen ”Forskningspolitik i et lille land”, i den foreliggende, vægtige publikation … Bogen er skrevet i et meget klart formidlingssprog … Bogen kan stærkt anbefales. Den bør som minimum stå på alle biblioteker i sundhedsvidenskabelige institutter og forskningsaktive afdelinger, men også den individuelle forsker vil have glæde af et personligt ejerskab. Carlsbergfonden har med sin støtte gjort en sådan erhvervelse af den smukke, indbundne bog overkommelig.”

Hanne Foss Hansen i Økonomi & Politik Nr. 4, december 2003:

”Nu har POL skrevet en helt ny bog. Og han har gjort det igen, skrevet en fremragende, oplysende og tankevækkende bog om forskningens verden … Som det er fremgået, er der i bogen et helhedsperspektiv på forskning og forskningssystemet. Aktuelle udfordringer sættes i historisk perspektiv. Bogen har klare normative bidrag … Bogen bør herudover læses af alle forskere, især de der interesserer sig for og deltager i udformningen af forskningspolitik. Det er også oplagt at benytte bogen på kurser og seminarer i forskeruddannelserne inden for eller endnu bedre på tværs af de forskellige fag og videnskabsområder.”

Jens Ramskov i Ingeniøren 29.8.2003:

”Bogens undertitel ”Prydhave, nyttehave, vildnis” henviser til et to siders forord, hvor forskningens verden på meget underholdende måde sammenlignes med en have: ”I haven bor havefolket, forskerne. De mener at eje den, de mener at passe den på bedst mulig måde, og at det eneste, der er brug for udefra er solskin, vand og næringsstoffer”. Det lille forord er en uhyre præcis beskrivelse af, hvad havefolket uden for haven tænker om hinanden, og hvordan et havefolk med et på mange måder stort sammenhold også kan være i evig kiv og strid. … Til forfatterens ros må det siges, at bogen kommer godt rund i stort set hele forskningens verden. Den refererer loyalt sine kilders synspunkter, og inden for de dele af forskerverden, som jeg har et godt kendskab til, er det ikke lykkedes mig at finde den mindste fejl eller en oplysning, jeg har savnet …og viden er bogen fuld af.”

Henrik Knudsen i Biozoom, Bind 6, nr. 4,2003:

”Denne bog er i udgangspunktet tværdisciplinær. Ideen har været at ”skumme fløden af de mange mælkekander for at kunne nå frem til et overblik, en samlet fremstilling”. Forfatteren betegner det som ”forskning om forskning”. Den er mere beskrivende end normativ. Derfor er den et godt supplement til de mange videnskabsfilosofiske bøger, som allerede er på markedet, og som først og fremmest beskæftiger sig med, hvad der er god og dårlig videnskab. Olesen Larsen bruger på dette punkt pegefingeren mindre. Og det er rart. I virkeligheden er det den første bog på dansk af sin slags. Det er en pionerindsats, som Olesen Larsen her har leveret … Det er en bog, som burde være skrevet på dansk for mange år siden. Det er godt, at nogen endelig har taget sig sammen for at gøre arbejdet. Forfatteren har en forfriskende ambition om at komme hele vejen rundt. Dette lykkes egentlig forbavsende godt, i betragtning af de vanskeligheder det kan give … En bog mere – tak! … Jeg håber derfor, at Olesen Larsen også vil skrive en bog om midler og mål i forskningens politik. Den er nemlig også hårdt tiltrængt og mindst lige så interessant.


 

Peder Olesen Larsen

Steerage-way. The Carlsberg Laboratory 1976-2001.

The Carlsberg Foundation 2001, side 1-195.

Steerage-way is a nautical term. A ship will only answer the helm if it is moving already. For those not familiar with the maritime world, it may help to consider that a bicycle operates in the same way. It is even impossible to maintain balance on a bicycle that is not moving. The bicycle may also be a more appropriate symbol for a laboratory in downtown Copenhagen, a laboratory with two big bycycle sheds.

More is needed than movement or momentum. A former chairman of the Board of Trustees, Aksel Tovborg Jensen, often warned against operating railway engines on an empirical basis. In the case of the ship, there is a need for hands at the helm. Sea charts and navigational tools are necessary. A crew is also needed.

Then the ship can go out on the open sea. If it stays in harbour there will be no gains. It might be thought that there will be no risks either but this is not true. The crew may very well become dispirited and the ship may fall into disrepair.

The Carlsberg Laboratory is on its way out on the open sea. Of course there are risks involved. On the other hand this may be what is really needed because at the same time the open sea offers chances not only for survival but also for adventure and success.

One thing more is needed: Good Luck.

Povl Krogsgaard-Larsen i forordet til Steerage-way:

Peder Olesen Larsen as conscientiously described the background for the many considerations made by the Board of Trustees and Head of Departments during the last 25years to successfully meet the challenges posed in the “Deed of Gift” by J.C. Jacobsen. The book will in my opinion form an important milestone in the assessment of the history of the Carlsberg Laboratory and the decisions made by the persons responsible.


 

Peder Olesen Larsen:

Forskningspolitik i et lille land.

Rhodos, København 1981, side 1-280.

 

 

 

 

 

 

 

Anders Munk i Weekendavisen 1981:

Her er pligtlæsning for enhver, der er medlem af et styrende organ på en højere læreanstalt eller på anden made har et medansvar for forskning … Bogen adskiller sig fuldstændigt fra de mange officielle rapporter og udredninger, der udarbejdes af kommissioner o.l. … Alt i alt en sjældent vægtig og indholdsrig bog, og så er den skrevet på et letflydende, mundret, nuanceret og rent dansk. Her kan man se, hvad H.C. Andersens modersmål virkeligt dur til, når det bliver brugt ordentligt.”

Aage Trommer i Kristeligt Dagblad 9.12.1981:

Om alle disse problemer har Peder Olesen Larsen skrevet en fortræffelig bog … Den er ikke blot et indlæg om vor forskningspolitik, men også en bred og let tilgængelig indføring i emnet, skrevet i et jævnt og forståeligt sprog uden fremmedord … Den bør læses godt og grundigt af alle, der har med de sager at gøre. Hans synspunkter på forskeruddannelsen og på, hvad han kalder stationære og mobile ressourcer, er vel værd en nøje overvejelse … Hans ærinde er at fremme forskningens kvalitet og til den ende har han selv givet et bidrag af høj kvalitet.

 

Ib Nørlund i Land og Folk 21.1.1982:

”Forskningspolitik er et af tidens centrale emner og ”denne bog er et udtryk for et ønske om at få en bedre forskningspolitisk diskussion”, siger forfatteren. Det giver bogen et særdeles godt grundlag for … Da han ydermere har samlet sine erfaringer i et overordentligt tydeligt sprog med en usædvanlig læservenlighed, er der kommet en værdifuld bog ud af det. Den bliver ikke ringere af den stilfærdige skarphed, han går til problemerne med. Han forfalder ikke til den forskeruvane, som han selv advarer imod, hvor ”mangel på indhold søges skjult i uforståelige ord.” … Naturligvis anstiller han også betragtninger, som anmelderen ikke kan anerkende. Men ligegyldige er de ikke.

Jens Peter Christensen i DJØF-Bladet nr. 8, 1982:

Altsammen sker det på en forfriskende provokerende, men samtidig humoristisk og særdeles pædagogisk facon. På baggrund af fortidens forsyndelser kan man måske have svært ved at dele forfatterens lyse optimisme mht. forskernes vilje til at gribe i egen barm – deres vilje til, inden for tildelte bevillingsrammer, selv at prioritere. For som Peder Olesen Larsen jo også skriver, er det ”lettere at skabe flertal for at lade alt være, som det er”.

Én ting vil man dog efter læsning af ”Forskningspolitik i et lille land” ikke være i tvivl om: Timerne i selskab med bogen har været godt brugt. Så – læs den!