Det som ikke kan anbringes i en kasse

Peder Olesen Larsen:

En dansk landbohøjskole i Afrika.

I pjecen Krav til folkestyret. Debatserien Ny tid – ny krav nr. 1, udgiver: S.O.Gade,

København 1966. Side 25-30.

Aftrykt i KVL-bladet april 1967, side 87-92.

 

Peder Olesen Larsen:

Udsigt fra elfenbenstårnet.

Magisterbladet nr. 18 (1975) 11-14.

 

Peder Olesen Larsen

Anderledes – og tak for det. Carlsberg Laboratoriums første mange år, en ikke helt almindelig historie

Carlsbergfondet. Årsskrift 2011, side 58-77. ISBN: 978-87-988774-9-3.

 

Peder Olesen Larsen

Har dansk forskningspolitik gavnet dansk bioteknologi?

I: Dansk bioteknologi i det 20. århundrede, Anita Kildebæk (Udgiver).  Historisk-kemiske skrifter nr. 18 udgivet

 

Peder Olesen Larsen

Kultur, naturvidenskab, ægtefolk?

Biozoom 9 (1), 16-19 (2006).

 

Peder Olesen Larsen

Tørnæs, Darwin og naturvidenskab i det herrens år 2005

Kristeligt Dagblads Kronik den 29.1.2005

Genoptrykt i Biozoom 8 (3), 11-12 (2005).

 

Peder Olesen Larsen

ESAJAS KIRKE – ØSTERVOLD SOGN, VOR KIRKE OG VORT SOGN.

I:

Esajas Kirke 100 år, 1903-2003.

Side 5-13.

 

Peder Olesen Larsen

Almen dannelse – kemisk dannelse

Aktuel Naturvidenskab 1, nr. 1 (1999), 39-41.

 

Peder Olesen Larsen

Forskningsformidling.

Danmarks Grundforskningsfond. Beretning og årsregnskab 1996, 1997, side 35-40.

 

Peder Olesen Larsen:

Om Gud vil, og vi lever.

Berlingske Tidendes Kronik den 10.5.1987.