Evalueringer

Peder Olesen Larsen

Evaluering af Nordisk Ministerråds institutioners rolle for nordisk samarbejde på området uddannelse, forskning og IKT.

Nordisk Ministerråd, København 2002. Side 1-64. ISBN 92-893-0817-6.

 

 

M.W. Elves, P.O. Larsen, L. Laubier, J. Pope, P.C. Scriba, K. Simons, M. Sorsa, R. Ugo and H. Wohlmeyer: Five Year Assessment Report Related to the Specific Programme: Quality of Life and Management of Living Resources. EU-kommissionen. Juni 2000.

Side 1-133. http://www.cordis.lu/fp5/5yr reports.htm Ikke trykt.

Formand og pennefører.

 

D. Thomas, T.Casey, W.Glaser, P.Olesen-Larsen, C.Salema, and V.Tagliasco

Mid-term evaluation of the Human Capital and Mobility Programme

European Commission. Research evaluation – Report No. 62. EUR 15783. Science and Technology policy series.  Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 1994 – IV, 77 pp.

 

 

Stuart Blume, Leif Arne Heløe, Peder Olesen Larsen and Michael Posner:

The Academy of Finland.  An International Evaluation.

Ministry of Education.  Department for Higher Education and Research.

Helsinki 1993. pp. 1-62.

Formand og pennefører.

 

Danmark og det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Indstilling fra en arbejdsgruppe nedsat af Statens naturvidenskabelige Forskningsråd, Statens lægevidenskabelige Forskningsråd og Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd.

Arbejdsgruppe: Viggo Faber, Karin Hammer-Jespersen, N.O. Kjeldgaard, H. Errebo Larsen, P. Olesen Larsen (formand og pennefører) og Axel Michelsen.

Sekretær: Ib Terp

København, September 1979. ISBN 87-87331-49-7. Side 1-50.