Om forskningspolitik

Forskning i perspektiv. Hvidbog om en national forskningsstrategi.

Konsulentgruppe: Jens Peter Christensen, Ellinor Hansen, Finn-Kamper-Jørgensen, Peder Olesen Larsen (formand og pennefører), Svend Erik Larsen, Erik Meineche Schmidt og Lene Rasmussen (sekretær)

Forskningsministeriet 1995. ISBN 87-90007-23-9. Side 1-100.

Formand og pennefører.

          

 

Dansk Forskning 1987-2000.

Planlægningsrådet for Forskningen. Forskningspolitik nr. 4. Forskningssekretariatet 1987. ISBN 87-88531-36-8. ISSN 0109-2227. Side 1-116.

Formand og Pennefører.

 

 

Peder Olesen Larsen, redaktør:

Kvælstof og fosfor i vandmiljøet. Konsensusrapport.

Planlægningsrådet for Forskningen, Forskningssekretariatet 1987.

 


Mogens Kring, Peder Olesen Larsen og Ib Skovgaard

Forslag til bioteknologisk forsknings- og udviklingsprogram for perioden 1987-1996.

Industriministeriet 1986. 31 sider

Pennefører