Forskning om forskning, forsknings- og universitetspolitik, forskeruddannelse

Jeg har fra 1960erne arbejdet med og skrevet om universitets- og forskningspolitik. Arbejdet har gennem årene ført til interesse for, hvad forskning er, hvad forskningspolitik er, hvilke opgaver forskningspolitikken har, hvilken rolle forskningen og universiteterne har i samfundet. Jeg har været med til en række evalueringer af forskning i Danmark og andre lande. En del af publikationerne bygger på forskning og har forskningspræg. Til en vis grad er der tale om forskning om forskning. Samtidig fremtræder det klart, at der på området ikke er en klar grænse mellem forskning og anden virksomhed.