Kemisk nomenklatur og terminologi

Mit medlemskab i Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg fra 1995, fra starten rettet mod navngivningen af kemiske forbindelser, har ført mig videre til problemer om kemisk terminologi, betydningen af fagsprog og dansk sprogpolitik. Først og fremmest terminologiarbejdet har karakter af forskning.