Måling af forskning

I 2004 begyndte jeg at arbejde med grundlaget og de anvendte metoder for tælling af publikationer. Det skete i et samarbejde med Marianne Gauffriau, Danmark og fra 2005 med en schweizisk forskergruppe. Arbejdet førte frem til fem publikationer i tidsskriftet Scientometrics, den seneste fra 2010. Jeg har på grund af mangel af samarbejdspartnere ikke kunnet fortsætte forskningen på dette område uanset, at der stadig er væsentlige problemer at tage fat på.

Mit arbejde med analyse af det økonomiske udbytte af forskning kan også betegnes som hørende under ”Måling af forskning”.