Plantekemi og -biokemi

Jeg begyndte min forskning i min studietid under et års ophold ved Aarhus Universitet og med vejledning af Svend Darling. Jeg fortsatte på Landbohøjskolen, først med Anders Kjær som professor, fra 1968 selv professor. Forskningen var fra starten fokuseret på naturlige, ikke-proteinaminosyrer fra gær og højere planter med vægt på isolation, strukturbestemmelse, kemisk syntese og planternes egen syntese (biosyntese). Resultaterne er publicerede i en række artikler i internationale tidsskrifter. De fleste artikler har i dag kun historisk interesse, men nogle af aminosyrerne, herunder saccharopin, willardiin, vinylglycin og nicotianamin, har vist sig at have væsentlig betydning. I begyndelsen af 1980erne ophørte jeg med eksperimentel forskning for i stedet at arbejde inden for Universitets- og forskningspolitik og -administration.