Levnedsforløb

Født den 7. september 1934 i København.

Uddannelse og grader

 • Student 1952. 1. præmie i Danske Matematiklæreres konkurrence, 1952
 • Mag.scient. (biokemi) fra Københavns Universitet 1957.
 • Et år af studiet (1955-56) gennemført ved Aarhus Universitet.
 • Dr.phil. fra Københavns Universitet 1969.
 • Dr. scient. h. c. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1999.
 • Ridder af Dannebrogsordenen 1977
 • Ridder af 1. Grad af Dannebrogsordenen 1985

Militærtjeneste

 • Hjemmeværnet 1953-1957, 1968-1984
 • Sjællandske Ingeniørregiment maj 1957 til august 1958

Ansættelser

Videnskabelig assistent ved Organisk-kemisk Laboratorium, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1958. Lektor i organisk kemi sammesteds 1961. Professor i organisk kemi sammesteds 1968, fra 1973-87 ved Kemisk Institut.

Sekretariatschef for Forskningssekretariatet i Undervisningsministeriet 1987. Direktør for Forskningsdirektoratet, senere Forskningsafdelingen, i Undervisningsministeriet 1988-1991.

Formand for Bestyrelsen og direktør for Danmarks Grundforskningsfond 1991-1998.

Forskningsminister Jytte Hilden i brev af den 19. december 1997:

… Jeg vil derfor allerede nu meddele dig, at jeg ikke er indstillet på at beskikke dig for en ny periode som formand for fonden. Heri ligger ingen kritik af den måde du har udført dit hverv på. Jeg synes tværtimod, at du har gjort et overordentligt godt arbejde, der tjener al mulig anerkendelse. Men fonden bevarer nu en gang bedst sin dynamik, hvis der ind imellem kommer nye kræfter til. …

Konstitueret direktør for Danmarks Grundforskningsfond marts-oktober 1998.

Til rådighed for Danmarks Grundforskningsfond november 1998 til oktober 2001 (men der blev nu ikke gjort brug af mig).

Adjungeret professor i forskningspolitik ved det naturvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet1999-2004.

Feltassistent ved GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, juli 1999.

Medlemsskaber

 • Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1975.
 • Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1976.
 • Medlem af Det Lærde Selskab, Århus 2004.

Undervisning

Undervisning for almindelige studerende og licentiatstuderende i organisk kemi 1958-72.

Undervisning i biokemi for almindelige studerende og licentiatstuderende 1972-87.

Undervisning i forskning om forskning for kandidatsstuderende og Ph.D.-studerende ved det naturvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, 1999-2003 og ved det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, 2000-2004.

Rejser

Gæsteforsker ved Melvin Calvin Laboratory, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, Californien, august 1979 til juli 1980.

Arbejdsgrupper, komiteer, råd, udvalg …

 • Medlem af det veterinære studienævn på Landbohøjskolen 1964-71.
 • Medlem af Statens naturvidenskabelige Forskningsråd 1968-75, formand 1973-75.
 • Formand for studienævnenes centrale udvalg (forgængeren for centralstudienævnet) på Landbohøjskolen 1969-71.
 • Formand for styrelsen for Nordiske Forskerkurser 1972-73.
 • Formand for forskningrådenes forureningsudvalg 1973-75.
 • Formand for forskningsrådenes biblioteksudvalg 1973-76.
 • Medlem af den rådgivende komité for miljøforskning i EF 1974-75.
 • Medlem af Konsistorium ved Landbohøjskolen 1974-79 og 1981-85.
 • Medlem af den arbejdsgruppe, som forberedte oprettelsen af European Science Foundation 1974-75.
 • Medlem af Executive Council i European Science Foundation 1975-78.
 • Medlem af den rådgivende komité for forskning under den nordiske kulturaftale 1976-77.
 • Formand for fagrådet for grundvidenskab på Landbohøjskolen 1977-79.
 • Formand for den danske nationalkomité for ICSU (International Council for Scientific Unions) 1978-86.
 • Formand for forskningsrådenes evalueringsgruppe for EMBL (European Molecular Biology Laboratory) 1979.
 • Formand for Kemisk Forening 1980-83.
 • Prorektor på Landbohøjskolen 1981-85.
 • Medlem af Planlægningsrådet for Forskningen 1973-75 og 1983-87. Formand 1984-87.
 • Medlem af EDB-udredningsudvalget under Direktoratet for de Videregående Uddannelser 1983.
 • Formand for biblioteksbudgetteringsudvalget under Direktoratet for de Videregående Uddannelser 1984-88.
 • Medlem af den rådgivende komité for bioteknologi i EF fra 1984-87.
 • Medlem af CSTP (Committee for Science and Technology Policy) i OECD 1984-91.
 • Medlem af Nordisk Forskningspolitisk Råd 1984-91.
 • Medlem af arbejdsgruppe til udarbejdelse af dansk bioteknologisk forskningsprogram 1985-86.
 • Formand for Koordinationsudvalget for det Bioteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram 1986-88.
 • Censor ved universiteterne i København, Århus og Odense og ved Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet.
 • Medlem af CREST (Comité de la Recherche Scientifique et Technique, EU) 1987-91.
 • Medlem af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg 1995-
 • Formand for bestyrelsen for Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenteret 1999-2002.
 • Formand for den nationale programkomité for det bioteknologiske instrumentcenter 1999-2003.

 

Dokumentation

Levnedsberetning i Ordenskapitlet

Papirer i Statens Arkiver, Journal nr. 2001-013702